Náhrada újmy a pojistné právo

Obraťte se na nás! Jsme advokátní kancelář se sídlem v Praze, která se specializuje na náhradu újmy na zdraví a pojistné právo. Nabízíme komplexní právní služby pro klienty, kteří se stali oběťmi dopravních nehod, pracovních úrazů, lékařských pochybení a dalších škodlivých událostí.

Proč si vybrat právě nás?

 • Máme bohaté zkušenosti v oblasti náhrady újmy na zdraví a pojistného práva.
 • Jsme úspěšní a dosahujeme pro naše klienty vysokých odškodnění.
 • Nabízíme individuální přístup a srozumitelnou komunikaci.
 • První konzultace je zdarma.

Poskytneme vám profesionální a individuální přístup a budeme s vámi v úzkém kontaktu po celou dobu trvání případu. Naším cílem je dosáhnout pro vás co nejvyššího možného odškodnění za utrpěnou újmu.

Naše zaměření

Náhrada škod

Uplatnění nároku na náhradu škody, včetně vymáhání bolestného, ztížení společenského uplatnění, ušlého výdělku a dalších náhrad.

Soudní vymáhání 

Soudní vymáhání nároků, pokud pojišťovna odmítne plnit nebo plní v nedostatečné výši.

Zastupování

Zastupování v mimosoudních i soudních sporech s pojišťovnami, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty.

Poradenství

Komplexní právní služby pro klienty, kteří se stali oběťmi dopravních nehod, pracovních úrazů, lékařských pochybení a dalších škodlivých událostí.

Nejčastější otázky a odpovědi

Na co mám nárok?

Patří sem například: 

 • Bolestné a ztížení užívání života: Jedná se o kompenzaci za fyzické i psychické utrpení způsobené úrazem. Náklady na léčení: Zahrnují veškeré výdaje spojené s léčbou úrazu, jako jsou poplatky za lékaře, léky, rehabilitace, hospitalizaci atd. 
 • Ušlý zisk: Pokud klient kvůli úrazu nemohl pracovat, má nárok na kompenzaci ušlé mzdy. 
 • Náhrada věcné škody: Pokud byl v důsledku úrazu poškozen majetek klienta, má nárok na jeho opravu nebo náhradu. 
 • Odškodnění za trvalé následky: Pokud úraz zanechal trvalé následky na zdraví klienta, má nárok na odškodnění za snížení jeho pracovní schopnosti a kvality života. 

Posoudíme individuálně Váš případ vč. toho, na co máte nárok.

Jak správně postupovat při uplatňování nároku na náhradu újmy na zdraví?

 • Doporučujeme vždy zdokumentovat úraz: Pořiďte si co nejvíce fotografií a videozáznamů z místa úrazu, zajistěte si lékařské zprávy a další relevantní dokumenty. 
 • Kontaktovat pojišťovnu: Pokud máte úrazové pojištění, informujte o úrazu pojišťovnu co nejdříve. Pojišťovna vám pomůže s vyplněním pojistné události a poradí vám s dalším postupem. 
 • Vyhledat právní pomoc: Advokát vám pomůže s celým procesem uplatňování nároku, od sepsání žádosti o náhradu škody až po případné soudní jednání.

Kolik to u Vás bude stát?

 • Výše poplatku za právní služby se liší v závislosti na složitosti případu a zkušenostech advokáta. 
 • Často Vám advokát nabídne pouze úvodní konzultaci zdarma, kde Vám ale následně sdělí přibližnou cenu svých služeb. 
 • U nás si věříme, proto od Vás přijmeme odměnu pouze v případě úspěchu! 
 • Pomůžeme Vám s celým procesem uplatňování nároku a zajistí, abyste získali maximální možné odškodnění.